Spela lotto med dina turnummer

Spela lotto med dina turnummer

Att vinna på lotto är någonting som vi alla skulle vilja göra, oavsett om vi faktiskt spelar eller inte. Lottospelare är förmodligen bland de mest vidskepliga spelarna som finns och använder sig inte sällan av särskilda nummerfrekvenser när de tar fram sina rader. Det finns såklart många olika sätt att ta fram de nummer du hoppas vinna på.

Extra roligt att vinna på lott med  nummer med betydelse för dig

Ett sätt att välja de nummer som ska ingå i din lottorad är att välja nummer som har någon form av betydelse för dig. Om du tror på att vissa nummer för tur med sig, rör det sig troligtvis om siffror som är kopplade till särskilda datum eller händelser i ditt liv. Genom att blanda dessa nummer kan du få fram en lottorad. Du kanske vill använda en familjemedlems födelsedatum eller plocka siffror från flera familjemedlemmars födelsedatum. Andra exempel på betydelsefulla nummer kan till exempel vara bröllopsdatum, barnens åldrar, siffror kopplade till adresser eller telefonnummer.

Det kan också vara så att du har vissa nummer som du av en anledning du inte riktigt förstår betraktar som turnummer. Du kan med fördel sätta ihop din lottorad med hjälp av dessa. Vissa nummer anses oftare än andra vara turnummer. Exempel på sådana är 3, 7 och 11. Därför är det också vanligt att dessa väljs, vilket du bör ha i åtanke när du väljer dina nummer. Om du vinner på en lottorad som innehåller dessa nummer kan det föra med sig att ni blir fler vinnare som tvingas dela på vinstpotten.

Det kan också vara så att du har en viss lottorad som du alltid spelar på. Genom att hålla dig till en särskild lottorad och spela den gång på gång, kommer du till slut att vinna när den aktuella lottoraden är den vinnande. Om den någonsin blir det vill säga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *