Spela lotto med deltasystemet del 3

Spela lotto med deltasystemet del 3

Om du har följt de tidigare två delarna i vår serie om deltasystemet har det nu blivit dags att knyta ihop säcken.

Steg 6

Nu är det dags att flytta om dina nummer. De ska vanligtvis inte vara i nummerföljd. Därför bör du kasta om numren lite grann. Börja med att placera det första numret sist och det sista numret först. Numren i mitten placerar du i början eller slutet. Kasta om dem så de får en annan ordning. Din rad som enligt vårt exempel var 1, 3, 5, 9, 11, 13 kan nu vara 5, 3, 11, 9, 1, 13 eller någonting i den stilen. Det finns flera olika variationer du kan använda dig av för att kasta om siffrorna.

Steg 7

Skriv ner dina slutgiltiga siffror. I vårt exempel är de slutgiltiga siffrorna 5, 3, 11, 9, 1, 13. Detta är inte din slutgiltiga lottorad, utan du kommer nu använda dessa nummer för att skap din lottorad. Skriv ner ditt första nummer i din nummersekvens. Detta nummer kommer inte ändras. Övriga nummer kommer dock att adderas tillsammans för att få fram den slutgiltiga lottoraden. Om ditt första nummer är 5 skriver du alltså 5.

Steg 8

Lägg ihop ditt första nummer med ditt andra nummer för få fram den andra siffran i din lottorad. Enligt exemplet ovan lägger du alltså ihop 5 och 3, vilket ger dig 8. Dina två första siffror i lottoraden är nu 5 och 8. Fortsätt sedan på samma sätt genom att lägga ihop summan av ditt ursprungliga nummer med det slutgiltiga numret i din lottorad. Om du följer vårt exempel och har 5, 3, 11, 9, 1 och 13, ska du addera numren på följande sätt:

  • 5 =5
  • 5+3=8
  • 8+11=19
  • 19+9=28
  • 28+1=29
  • 29+13=42

Detta ger dig en slutlig lottorad som ser ut på följande vis: 5, 8, 19, 28, 29, 42. Din lottorad är nu redo att spelas. Vill du ta fram ytterligare lottorader kan du börja från steg 1 och ta fram ytterligare nummer.