Spela lotto med deltasystemet del 2

Spela lotto med deltasystemet del 2

Här följer fortsättningen på deltasystemet, vilket är ett system du kan använda för att spela på lotto.

Steg 4

Nästa steg är att välja två nummer mellan 8 och 15. Du bör välja två nummer som har ett fåtal nummer mellan sig, till exempel 11 och 13. Det kan också röra sig om 9 och 14, 10 och 14 eller liknande. Du kan välja dessa nummer slumpmässigt eller använda dig av dina favoritnummer inom spannet. Det minsta numret behöver inte vara först utan du kan till exempel välja 13 och 11. Om du istället väljer 11 och 13 kan din rad nu se ut så här: 1, 3, 5, 9, 11 och 13.

Steg 5

Skriv ner alla dina nummer. När du har valt 6 nummer enligt denna metod har du skapat en sexsiffrig lottorad. Skriv ner den i den ordning du har valt dem, vilket enligt vårt exempel är 1, 3, 5, 9, 11, 13. Därefter adderar du siffrorna. Se till att summan av dina nummer inte är högre än det högsta tillåtna numret i det lottospel du spelar. Om det högsta möjliga numret exempelvis är 56, bör summan av din lottorad hålla sig inom detta spann. Det är inget problem med vår exempelrad eftersom summan av siffrorna är 42.

Om summan av din lottorad är ungefär 15 från det högsta möjliga numret i spelet men inte högre än detta, har du valt bra nummer. Om du behöver välja andra nummer för att summan inte ska överstiga det högsta möjliga numret bör du göra detta. Det är helt okej om samma nummer återkommer på fler än ett ställe. Om du till exempel väljer 9 i steg 3 men även i steg 4, och måste göra detta för att inte din totala summa ska bli för stor är det okej. Kom ihåg att vissa nummer också återupprepas i de vinnande lottoraderna.