Spela lotto med deltasystemet del 1

Spela lotto med deltasystemet del 1

Deltasystemet är ett lottosystem som du bör lära dig. Genom att använda dig av detta system kan du nämligen välja dina lottonummer utifrån vilka nummer som statistiskt sett är jämte varandra. Denna information har visat sig kunna appliceras på vinnande lottorader, vilka har använts för att ta fram metoden. Deltametoden är med andra ord baserad på forskning, men du bör samtidigt komma ihåg att det inte finns någon garanti för att du kommer vinna bara för att du väljer nummer med hjälp av denna metod.

Steg 1

Du börjar med att välja ett väldigt lågt nummer, det vill säga ett nummer mellan 1 och 5. Nummer 1 har till exempel visat sig vara ett nummer som ofta dras. I mer än 60% av fallen är nummer 1 en del av den vinnande lottoraden. Du bör dock inte känna dig nödgad att välja just detta nummer utan kan lika väl välja ett annat lågt nummer, exempelvis 3 eller 5. Det finns ingen exakt vetenskap när det gäller detta.

Steg 2

Därefter väljer du ytterligare två nummer, denna gång mellan 1 och 8. Det finns flera olika kombinationer som du kan välja, till exempel 3 och 5. Du kan också välja 2 och 6 eller två efterföljande nummer såsom 7 och 8. Om du väljer 3 och 5 och i förra steget har valt 1, består din lottorad nu av 1, 3 och 5.

Steg 3

Steg tre är att välja ett nummer som ligger väldigt nära 8. Det kan antingen vara högre än nummer 8, som till exempel nummer 9, men det kan också vara lägre, som exempelvis 7. Det fjärde nummer du väljer bör alltså ligga nära 8, antingen vara högre eller lägre än 8 och inte just nummer 8. Om du till exempel väljer nummer 9 kan din rad hittills se ut som följer: 1, 3, 5 och 9.