Om SkrapLotta

Oavsett om du är vidskeplig när du spelar på lotto eller inte, har du förmodligen ett särskilt system när du väljer ut de nummer som ska ingå i din lottorad. Detta system kan vara mer eller mindre omedvetet. På den här webbplatsen berättar vi om olika system du kan använda för att ta fram en vinnande lottorad. Du får bland annat lära dig deltasystemet, vilket är en metod för att komma fram till en lottorad med en något högre statistisk sannolikhet. Vi tittar också på hur du kan välja de nummer du anser vara turnummer och hur du kan slumpa fram nummer helt slumpmässigt.